ဘုန်း

certificate

တရုတ်နိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ကုန်လက်မှတ်

certificate

တရုတ်နိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန၏ ထုတ်လုပ်မှု လက်မှတ်

certificate

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၏ အရောင်းလက်မှတ်ကို တင်ပို့ခြင်း။

certificate

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၏ အရောင်းလက်မှတ်ကို တင်ပို့ခြင်း။